Rektyfikacja torowisk

Firma MORIS, prowadzi naprawy, remonty i modernizacje torowisk suwnic na podłożu betonowym i stalowym wykonanych w dowolnym systemie zgodnie z wymaganiami DTR urządzeń.

Zakres napraw, modernizacji i remontów:

  • Inwentaryzacja geodezyjna torowisk suwnic z operatem graficznym,
  • Opracowanie dokumentacji na naprawę i modernizację torowisk suwnic,
  • Wykonanie naprawy, modernizacji torowisk suwnic zgodnie z opracowaną dokumentacją w systemie elastycznym lub tradycyjnym.

Ponadto oferujemy:

  • Doradztwo techniczne na etapie przygotowania i realizacji inwestycji,
  • Re-lokalizacje urządzeń dźwignicowych,
  • Konserwacje,
  • Modernizacje,
  • Montaż lub demontaż suwnic wraz z utylizacją,
  • Geodezyjne pomiary torowisk suwnicowych.

Realizację prowadzimy zgodnie z wymaganiami przepisów i norm. Prowadzimy prace w ciągłym ruchu zakładu, podczas przestoi remontowych, etapowo, w dowolnych porach. Jeśli w powyższej ofercie nie widnieją interesujące Państwa zagadnienia, prosimy o szczegółowe zapytanie ofertowe.

Poniżej przedstawiamy wybrane referencje naszych klientów.